Data Temat Miasto Cena
Data Temat Miasto Cena
28.02.2020 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2019 w instytucjach kultury Lublin 330.00zł
22.01.2020 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok, omówienie wzorów sprawozdań finansowych Lublin 330.00zł
06.11.2019 Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz uchwały w sprawie wpf na lata 2020 – 2023 Lublin 330.00zł
29.10.2019 Planowanie i ewidencja problemowych zagadnień w jst w roku 2019, zmiany w podatku VAT dotyczące jst i jednostek organizacyjnych Lublin 330.00zł
26.09.2019 Ewidencja problemowych zagadnień w jednostkach pomocy społecznej, powiązanie ze sprawozdawczością jednostek pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego Lublin 330.00zł
27.06.2019 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany planowane i wprowadzone w 2019 r. Lublin 330.00zł
14.06.2019 Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont dostosowany do wymogów wymaganej sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego Lublin 330.00zł
05.04.2019 Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostkach budżetowych, scentralizowanego podatku VAT oraz w podzielonej płatności Lublin 330.00zł
29.03.2019 Kontrola dotacji oświatowych w praktyce Rzeszów 330.00zł
05.02.2019 Zamknięcie ksiąg rachunkowych w instytucjach kultury Lublin 330.00zł
23.01.2019 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok, omówienie nowych wzorów sprawozdań finansowych Lublin 330.00zł
12.12.2018 Uchwalanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zmiany dokonywane w trakcie roku Lublin 330.00zł
04.10.2018 Ewidencja księgowa VAT z uwzględnieniem podzielonej płatności (split payment) w przykładach w jednostkach samorządu terytorialnego Lublin 330.00zł
01.10.2018 Uchwalenie podatków lokalnych na 2019 rok – najnowsze zmiany przepisów podatkowych Lublin 330.00zł
13.06.2018 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za nieczystości ciekłe Lublin 300.00zł
28.05.2018 Ewidencja podzielonej płatności (split payment) w podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Lublin 300.00zł
10.05.2018 Rachunkowość samorządowych instytucji kultury Lublin 300.00zł
13.04.2018 Zmiany w przepisach ochrony danych osobowych w związku z RODO. Przegląd zmian oraz przygotowanie jednostki do stosowania nowych regulacji Lublin 300.00zł
27.03.2018 Kontrola dotacji udzielanych niepublicznym podmiotom oświatowym w świetle regulacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (warsztaty praktyczne) Lublin 300.00zł
15.03.2018 Absolutorium i wpływ działań organów gminy na kształtowanie wysokości dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej w perspektywie wieloletniej Zwierzyniec 560.00zł
28.02.2018 Ewidencja podatku VAT w projektach unijnych, dostosowanie polityki rachunkowości zgodnie z nowym rozporządzeniem, zmiany w sprawozdawczości budżetowej Lublin 300.00zł
06.02.2018 Zmiany w polityce rachunkowości i zakładowych planach kont w świetle nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont Zamość 300.00zł
01.02.2018 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w jst, jb oraz szb Lublin 300.00zł
27.11.2017 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku Lublin 300.00zł
22.11.2017 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku Rzeszów 300.00zł
21.11.2017 Zmiany w polityce rachunkowości i zakładowych planach kont w świetle nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont Lublin 300.00zł
06.11.2017 Dotacje pożytku publicznego na 2018 rok oraz zmiany organizacji i dotowania żłobków Lublin 300.00zł
19.10.2017 Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w przepisach 2016/2017 Lublin 300.00zł
12.10.2017 Projekt uchwały budżetowej na 2018 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Zwierzyniec 540.00zł
04.10.2017 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2018 rok Lublin 300.00zł
02.10.2017 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok – aktualne zmiany przepisów podatkowych Lublin 300.00zł
12.07.2017 Procedury kontroli oraz zasady księgowe realizacji programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 300.00zł
30.06.2017 Procedury kontroli oraz zasady księgowe realizacji programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 Radom 300.00zł
06.06.2017 Księgowania w jednostkach pomocy społecznej Lublin 300.00zł
01.06.2017 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 roku Łódź 300.00zł
31.05.2017 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 roku Bydgoszcz 300.00zł
30.05.2017 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 roku Olsztyn 300.00zł
29.05.2017 Procedury kontroli oraz zasady księgowe realizacji programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 Lublin 300.00zł
22.05.2017 Uchwalanie budżetu i wpf jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zmiany dokonywane w trakcie roku. Wykonywanie budżetu – absolutorium Lublin 300.00zł
26.04.2017 Gospodarka finansowa w samorządowych instytucjach kultury Lublin 300.00zł
24.04.2017 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 roku Lublin 300.00zł
03.03.2017 DOTACJE OŚWIATOWE jak prawidłowo udzielać i skutecznie kontrolować? – warsztaty praktyczne Lublin 300.00zł
28.02.2017 Ewidencja księgowa scentralizowanego podatku VAT, dochodów z zadań zleconych i projektów z udziałem środków unijnych Lublin 300.00zł
25.01.2017 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok w jst, w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Lublin 300.00zł
20.01.2017 Sprawozdawczość budżetowa Lublin 300.00zł
11.01.2017 Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany wprowadzone w 2017 roku Rzeszów 300.00zł
21.11.2016 Dotacje pożytku publicznego na 2017 rok – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań Lublin 300.00zł
07.11.2016 Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany wprowadzone w 2017 roku Lublin 300.00zł
26.10.2016 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2017 rok Lublin 300.00zł
25.10.2016 Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ewidencja księgowa po centralizacji Rzeszów 300.00zł
24.10.2016 Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Zamość 300.00zł
19.10.2016 Projekt uchwały w sprawie wpf i uchwały budżetowej na 2017 r. Biała Podlaska 300.00zł
04.10.2016 Procedury kontroli oraz zasady księgowe realizacji programów z udziałem środków z budżetu UE Lublin 300.00zł
03.10.2016 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Biała Podlaska 300.00zł
28.09.2016 Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ewidencja księgowa po centralizacji Lublin 300.00zł
26.09.2016 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Lublin 300.00zł
05.07.2016 Ewidencja świadczeń udzielanych przez jednostki pomocy społecznej Lublin 290.00zł
22.06.2016 Zasady (polityka rachunkowości) Lublin 290.00zł
20.06.2016 Zasady tworzenia prawa miejscowego przez samorząd terytorialny Lublin 290.00zł
28.04.2016 Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku Rzeszów 290.00zł
27.04.2016 Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku Lublin 290.00zł
18.04.2016 Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku Biała Podlaska 290.00zł
15.04.2016 Ewidencja dochodów przekazywanych dla gmin przez urzędy skarbowe oraz zasady wykazywania tych dochodów w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych Lublin 290.00zł
04.02.2016 Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego Lublin 290.00zł
29.01.2016 Zmiany w ewidencji funduszy własnych i rozliczeń międzyokresowych instytucji kultury na 31 grudnia 2015 r Lublin 290.00zł
26.01.2016 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok w jst, w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Lublin 290.00zł
17.12.2015 Rachunkowość w powiązaniu ze sprawozdawczością jednostek pomocy społecznej Rzeszów 290.00zł
17.12.2015 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – warsztaty praktyczne. Uchwały, wymiar, egzekucja. Rzeszów 290.00zł
14.12.2015 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych Rzeszów 290.00zł
11.12.2015 Wybrane księgowania w samorządowych instytucjach kultury oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Rzeszów 290.00zł
09.12.2015 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po centralizacji Rzeszów 290.00zł
07.12.2015 Postępowanie podatkowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalymi Lublin 290.00zł
04.12.2015 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po centralizacji Lublin 290.00zł
16.11.2015 Dotacje pożytku publicznego na 2016 rok Lublin 290.00zł
05.11.2015 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – warsztaty praktyczne Bydgoszcz 290.00zł
04.11.2015 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – warsztaty praktyczne Olsztyn 290.00zł
27.10.2015 Projekt uchwały w sprawie wpf i uchwały budżetowej na 2016 rok – dodatkowy termin Lublin 290.00zł
21.10.2015 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – warsztaty praktyczne Łodź 290.00zł
19.10.2015 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – warsztaty praktyczne Rzeszów 290.00zł
15.10.2015 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok Bydgoszcz 290.00zł
14.10.2015 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok Olsztyn 290.00zł
09.10.2015 Uchwała budżetowa na 2016 rok i WPF na lata 2016-2019 Zamość 290.00zł
08.10.2015 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – warsztaty praktyczne Lublin 290.00zł
01.10.2015 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2016 r Biała Podlaska 290.00zł
30.09.2015 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2016 rok Lublin 290.00zł
23.09.2015 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok Lublin 290.00zł
10.07.2015 Kontrola zarządcza – warsztaty planowania działalności i zarządzania ryzykiem Lublin 290.00zł
07.07.2015 Polityka rachunkowości dla jednostek pomocy społecznej Lublin 290.00zł
03.07.2015 Mapy cyfrowe i analizy przestrzenne jako narzędzia wspomagające pracę urzędu Lublin 290.00zł
26.06.2015 Planowanie lokalne w kontekście pozyskiwania środków europejskich w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 Lublin 290.00zł
23.06.2015 Warsztaty z ochrony danych osobowych Lublin 290.00zł
18.06.2015 Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Lublin 290.00zł
17.06.2015 Zmiany budżetu i wpf w trakcie roku. Poprawianie wskaźników w wpf. Finansowanie inwestycji obligacjami przychodowymi Lublin 290.00zł
25.03.2015 Wybrane księgowania w samorządowych instytucjach kultury oraz sporządzenie sprawozdania finansowego Lublin 290.00zł
20.03.2015 Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej Zamość 290.00zł
10.03.2015 Absolutorium samorządowe – procedura postępowania Zamość 290.00zł
04.03.2015 Rachunkowość jps ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego Lublin 290.00zł
24.02.2015 Dyscyplina finansów publicznych w jednostce budżetowej Lublin 290.00zł
12.02.2015 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych Lublin 290.00zł
21.01.2015 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w jst, w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Lublin 290.00zł
27.11.2014 Uchwalanie i wymierzanie oraz egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian Łódź 300.00zł
25.11.2014 Uchwalanie i wymierzanie oraz egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian Lublin 290.00zł
24.11.2014 Uchwalanie i wymierzanie oraz egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian Rzeszów 290.00zł
20.11.2014 Udzielanie i rozliczanie dotacji pożytku publicznego oraz innych dotacji Lublin 290.00zł
19.11.2014 Uchwalanie i wymierzanie oraz egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian Lublin 290.00zł
06.11.2014 Uchwalanie i wymierzanie oraz egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian Bydgoszcz 290.00zł
05.11.2014 Uchwalanie i wymierzanie oraz egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian Olsztyn 290.00zł
29.10.2014 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2015 rok Lublin 290.00zł
27.10.2014 Inwentaryzacja majątku jednostki, zagadnienia praktyczne Lublin 290.00zł
17.10.2014 Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2015 dodatkowy termin Lublin 290.00zł
16.10.2014 Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2015 Lublin 290.00zł
10.10.2014 Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa j.s.t. Zamość 290.00zł
02.10.2014 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2015 r Biała Podlaska 290.00zł
29.09.2014 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2015 rok Lublin 290.00zł
03.07.2014 Polityka rachunkowości dla jednostek pomocy społecznej Lublin 290.00zł
12.06.2014 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Łódź 290.00zł
11.06.2014 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lublin 290.00zł
09.06.2014 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rzeszów 290.00zł
07.05.2014 Praktyczne aspekty Wieloletniej Prognozy Finansowej wg nowego rozporządzenia z 31 grudnia 2013 r Lublin 290.00zł
06.05.2014 Rachunkowość jednostek pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencji wypłaty świad Zamość 290.00zł
28.04.2014 Rachunkowość jednostek pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencji wypłaty świadczeń Rzeszów 290.00zł
31.03.2014 Kontrola dotacji oświatowych udzielanych przez JST publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom Lublin 290.00zł
27.03.2014 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Lublin 290.00zł
19.03.2014 Klasyfikacja budżetowa. Zmiany planów finansowych Lublin 290.00zł
12.03.2014 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Absolutorium samorządowe Lublin 290.00zł
06.03.2014 Absolutorium za 2013 rok w j.s.t. oraz WPF po zmianach ustawy o finansach publicznych Zamość 290.00zł
25.02.2014 Rachunkowość samorządowych instytucji kultury Lublin 290.00zł
20.02.2014 Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury Zamość 290.00zł
06.02.2014 Rachunkowość jednostek pomocy społecznej Lublin Lublin 290.00zł
11.12.2013 Wykorzystanie, rozliczanie i kontrola dotacji oświatowych z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych Rzeszów 290.00zł
29.11.2013 Inwentaryzacja majątku jednostki – zagadnienia praktyczne Lublin 290.00zł
20.11.2013 Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego oraz inne dotacje Lublin Lublin 290.00zł
18.11.2013 Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego oraz inne dotacje Rzeszów Rzeszów 290.00zł
07.11.2013 Kontrola dotacji oświatowych z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych Zamość Zamość 290.00zł
05.11.2013 Kontrola dotacji oświatowych z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych Biała Podlaska Biała Podlaska 290.00zł
29.10.2013 Kontrola dotacji oświatowych z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych Lublin Lublin 290.00zł
24.10.2013 Ustalanie wysokości i egzekucja oraz udzielanie ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rzeszów Rzeszów 290.00zł
23.10.2013 Ustalanie wysokości i egzekucja oraz udzielanie ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lublin Lublin 290.00zł
18.10.2013 Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok i wieloletnia prognoza finansowa Biała Podlaska 290.00zł
17.10.2013 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok – z uwzględnieniem zmian w zakresie pomocy publicznej Lublin 290.00zł
11.10.2013 Instrukcja procedury gromadzenia dochodów i instrukcja egzekucyjna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lublin Lublin 290.00zł
09.10.2013 Instrukcja procedury gromadzenia dochodów i instrukcja egzekucyjna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Biała Podlaska Biała Podlaska 290.00zł
26.06.2013 Procedury kontroli oraz zasady księgowe realizacji programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Lublin 270.00zł
24.06.2013 Wykorzystanie dotacji udzielanych przez jst publicznym przedszkolom, szkołom i palcówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne (inne niż jst). Biała Podlaska Biała Podlaska 270.00zł
21.06.2013 Wykorzystanie dotacji udzielanych przez jst publicznym przedszkolom, szkołom i palcówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne (inne niż jst). Zamość Zamość 270.00zł
18.06.2013 Wykorzystanie dotacji udzielanych przez jst publicznym przedszkolom, szkołom i palcówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne (inne niż jst). Bydgoszcz Bydgoszcz 280.00zł
17.06.2013 Wykorzystanie dotacji udzielanych przez jst publicznym przedszkolom, szkołom i palcówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne (inne niż jst). Olsztyn Olsztyn 280.00zł
13.06.2013 Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – aktualne zagadnienia Baranów Sandomierski 740.00zł
06.06.2013 Rachunkowość instytucji kultury w praktyce Lublin Lublin 270.00zł
17.04.2013 Zmiany zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kraków Kraków 280.00zł
16.04.2013 Zmiany zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rzeszów Rzeszów 280.00zł
11.04.2013 Zmiany zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Łódź Łódź 280.00zł
10.04.2013 Zmiany zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bydgoszcz Bydgoszcz 280.00zł
09.04.2013 Zmiany zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Olsztyn Olsztyn 280.00zł
21.03.2013 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych-działania dostosowawcze i skutki zaniechań Baranów Sandomierski 740.00zł
18.03.2013 Zmiany zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lublin 260.00zł
22.01.2013 Rachunkowość instytucji kultury po zmianach Lublin 260.00zł
06.12.2012 Zasady ewidencji kosztów, przychodów w powiązaniu z prezentacją w sprawozdaniu finansowym, dokumentowanie i eliminowanie wzajemnych rozliczeń Lublin 260.00zł
19.11.2012 Udzielanie dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2013. Analiza i weryfikacja sprawozdań za 2012 r. Lublin Lublin 260.00zł
16.11.2012 Udzielanie dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2013. Analiza i weryfikacja sprawozdań za 2012 r. Kielce Kielce 260.00zł
14.11.2012 Udzielanie dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2013. Analiza i weryfikacja sprawozdań za 2012 r. Rzeszów Rzeszów 260.00zł
30.10.2012 Projekt uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok Lublin Lublin 260.00zł
25.10.2012 Projekt uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013r. Biała Podlaska Biała Podlska 260.00zł
24.10.2012 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok Lublin Lublin 260.00zł
23.10.2012 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok Lublin drugi termin Lublin 260.00zł
22.10.2012 Opracowanie projektu uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wpf na 2013 rok Zamość Zamość 260.00zł
16.10.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Rzeszów Rzeszów 260.00zł
12.10.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Lublin Lublin 260.00zł
21.06.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Olsztyn Olsztyn 270.00zł
21.06.2012 Sprawozdawczość. Wskaźniki WPF. Gospodarka odpadami Nałęczów 740.00zł
20.06.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Bydgoszcz Bydgoszcz 270.00zł
14.06.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Łódź Łódź 270.00zł
13.06.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Kielce Kielce 270.00zł
11.06.2012 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Rzeszów Rzeszów 270.00zł
27.04.2012 Zmiana zakładowego planu kont w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. Lublin Lublin 250.00zł
24.04.2012 Zmiana zakładowego planu kont w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. Rzeszów Rzeszów 260.00zł
17.04.2012 Ewidencja podatku VAT w samorządowych jednostkach budżetowych Lublin Lublin 250.00zł
29.03.2012 Absolutorium oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 i roczne sprawozdanie finansowe jst Biała Podlaska 250.00zł
27.03.2012 Ewidencja podatku VAT w samorządowych jednostkach budżetowych Zamość Zamość 250.00zł
23.03.2012 Absolutorium oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i roczne sprawozdanie finansowe jst Zamość Zamość 250.00zł
22.03.2012 Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek pomocy społecznej w 2012 roku wg obowiązujących przepisów Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych za 2011 rok Rzeszów 260.00zł
21.03.2012 Absolutorium oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i roczne sprawozdanie finansowe jst Lublin 250.00zł
07.03.2012 Dotacje z budżetu jst na finansowanie działalności leczniczej, instytucji kultury, organizacji pożytku publicznego, ochrony środowiska i spółek wodnych Lublin 250.00zł
01.03.2012 Rachunkowość budżetowa na przełomie roku. Zmiany w przepisach o rachunkowości obowiązujące w roku 20 Nałęczów 720.00zł
17.02.2012 Wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych Lublin 250.00zł
09.12.2011 Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Lublin 250.00zł
05.12.2011 Zasady dotowania prywatnych szkół i przedszkoli z budżetów jst – Kielce Kielce 260.00zł
30.11.2011 Nowe zasady finansowania, przez jst, działalności leczniczej, ochrony środowiska i spółek wodnych Lublin 250.00zł
28.11.2011 Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego – Olsztyn Olsztyn 260.00zł
25.11.2011 Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego – Kielce Kielce 260.00zł
17.11.2011 Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego – Lublin Lublin 250.00zł
16.11.2011 Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego – Poznań Poznań 270.00zł
28.10.2011 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015 i lata dalsze Lublin 250.00zł
25.10.2011 Uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok Lublin Lublin 250.00zł
14.10.2011 Organizowanie i finansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Sprawozdawczość z wykonania ustawy Lublin 250.00zł
12.10.2011 Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Wykonywanie budżetu Lublin 250.00zł
06.10.2011 Ewidencja podatku vat w samorządowych jednostkach budżetowych Lublin 250.00zł
23.09.2011 Zasady dotowania prywatnych szkół i przedszkoli z budżetów jst Lublin 250.00zł
21.09.2011 Finansowanie przez jst ochrony środowiska, spółek wodnych i działalności leczniczej Lublin 250.00zł
18.07.2011 Najczęstsze problemy dotyczące sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych Lublin 250.00zł